O FINANSACH JASNO I SKUTECZNIE W MYŚLENICACH


W dniu 11 maja w myślenickim Hufcu dokonano podsumowania innowacji pt. „O finansach jasno i skutecznie” realizowanej od maja 2017r.

Głównym założeniem innowacji było przygotowanie młodych ludzi, przyszłych absolwentów Hufca do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze i poszerzenie wiedzy o przedsiębiorczości. W ciągu minionego roku w ramach innowacji, młodzież brała udział w warsztatach z doradcą zawodowym MCK i pośrednikiem pracy, na których uczyła się tworzenia biznesplanów i poznawała lokalny biznes, a także możliwości dofinansowania małej przedsiębiorczości poprzez dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ponadto uczestnicy Hufca wzięli udział w grze edukacyjnej, gdzie uczyli się podejmować ryzyko biznesowe. Konsultowali się z pracodawcami-praktykami, którzy udzielali młodym cennych wskazówek związanych z radzeniem sobie finansowo w dorosłości. Na spotkaniu podsumowującym, młodzież otrzymała broszurki na temat praktycznych wskazówek związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki innowacji uczestnicy Hufca zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę o tym, jak uczestniczyć w gospodarce rynkowej i nie zostać wykluczonym finansowo.

Fot.Uczestnicy Hufca w trakcie spotkania podsumowującego innowację

Tekst – Bożena Batko
Zdjęcie – Marzena Kania
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP