WARSZTATY Z USAMODZIELNIENIA SIĘ W MCK BOCHNIA


Bocheńska grupa beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, w dniach 16, 26 i 27 kwietnia bierze udział w dwudziestogodzinnych warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się.

Warsztaty składają się z czterech modułów tematycznych dotyczących: zarządzania  budżetem domowym, kontaktów z instytucjami i urzędami publicznymi, prawa pracy, podatków od osób fizycznych, ubezpieczenia społecznego oraz podstaw przedsiębiorczości. W czasie spotkań omówione zostały już podstawy prawa pracy, dotyczące stosunku pracy, obowiązków pracownika i pracodawcy, czasu pracy oraz urlopów pracowniczych. Młodzi ludzie zapoznali się również z zagadnieniami dotyczącymi możliwości założenia własnej działalności tj.: celami strategicznymi i operacyjnymi firmy, zasadami tworzenia biznesplanu, konkurencyjnością i marketingiem. Zdobyli również informacje dotyczące rejestracji firmy i sposobami rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Kolejny moduł warsztatów będzie dotyczył  obszarów działania instytucji i urzędów publicznych oraz rodzaju spraw załatwianych w takich miejscach.

Fot. Beneficjenci podczas zajęć warsztatowych

Tekst i zdjęcie – Dorota Sewiłło
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP