MOJE DECYZJE – MOJA PRZYSZŁOŚĆ


W dniach 23 – 26 kwietnia doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery z Andrychowa spotkała się z młodzieżą klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Andrychowie.

Zajęcia podejmowały tematykę dotyczącą wyboru zawodu i planowania dalszej ścieżki edukacyjnej oraz jej wpływu na karierę zawodową. Motywem przewodnim zajęć było przedstawienie młodym ludziom czynników warunkujących trafną decyzję zawodową,  wśród których na plan pierwszy wysuwa się poznanie siebie – własnych możliwości i predyspozycji  zawodowych. Młodzież w ramach testu samooceny dokonała diagnozy swoich preferencji osobowościowych oraz obszarów zainteresowań zawodowych ze wskazaniem właściwego dla danej osoby środowiska pracy. Analizując kolejne kroki trafnego wyboru kierunku kształcenia, doradca podkreślił ważność poznania rynku pracy. W ramach prezentacji multimedialnej przedstawił uczniom zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy pod kątem zatrudnienia oraz wymagań i oczekiwań pracodawców. Młodzież uzyskała informacje na temat tendencji w zakresie zawodów i kierunków poszukiwanych, a także zapoznała sięz ofertą lokalnych szkół kształcących w systemie ponadgimnazjalnym. Doradca zwrócił uwagę na wartość kształcenia zawodowego, a także poznania wybranego kierunku kształcenia pod kątem specyfiki pracy. Na podstawie przekazanych informacji o zawodach uczniowie będą mogli poznać zadania i obowiązki związane z wybranym zawodem i środowiskiem pracy, a także umiejętności oraz wymagania psychologiczne i zdrowotne niezbędne do wykonywania przyszłej pracy. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która miała możliwość uzyskania kompleksowej informacji w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Fot. Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym
   
Tekst i zdjęcie – Maria Ćwiertnia
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP