WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO USAMODZIELNIENIA W LIMANOWEJ


26 kwietnia w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Limanowej odbyło się ostatnie spotkanie warsztatów przygotowujących uczestników projektu do usamodzielnienia się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskich „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”.

Warsztaty trwały 3 dni, składały się z 4 głównych modułów wzmacniających podstawę przedsiębiorczą, kompetencję zarządzania budżetem domowym oraz kształtowanie umiejętności postępowania w sytuacjach trudnych z podaniem procedur. Uczestnicy warsztatów poznali również procedurę prawną podejmowania działalności gospodarczej oraz posiedli umiejętność wypełnienia wniosku CEIDG-1. Ponadto młodzież biorąca udział w projekcie została objęta kompleksowym wsparciem wychowawczym, psychologicznym i doradczym. Poza tym  w w/w projekcie  uczestnicy rozpoczęli kurs  prawa jazdy kat. B oraz  kursy zawodowe. Zwieńczeniem projektu jest zdobycie umiejętności i  doświadczenia zawodowego podczas staży zawodowych. Po przeprowadzeniu przez doradcę zawodowego indywidualnych zajęć z wszystkimi uczestnikami projektu odbędzie się kolejny etap przewidzianego wsparcia dla grupy projektowej, zgodnie z indywidualnym planem działania beneficjentów.

Fot. Uczestnicy projektu podczas warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia 

Tekst i zdjęcia  – Anna Sułkowska
 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP