ŻYJ INACZEJ, NIE ULEGAJ MODZIE


26 kwietnia uczestnicy 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu wzięli udziałw zajęciach warsztatowych w ramach programu autorskiego „Żyj inaczej, nie ulegaj modzie”. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z problematyką uzależnień i ich skutków.

Zajęcia przeprowadziły studentki II roku resocjalizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach praktyk zawodowych. Głównym elementem była prezentacja dotycząca dopalaczy i narkotyków, która pozwoliła uświadomić młodym ludziom groźne konsekwencje zdrowotne i społeczne zażywania substancji psychoaktywnych. Kolejnym punktem zajęć była projekcja filmu dokumentalnego – wywiadu przeprowadzonego z osobą uzależnioną, borykającą się z różnymi problemami zdrowotnymi. Na zakończenie warsztatów przeprowadzony został krótki konkurs plastyczny na temat profilaktyki uzależnień. Uczestnicy wykazali się nie tylko zdolnościami manualnymi, ale również pomysłowością i techniką wykonywania prac. Całe przedsięwzięcie uświadomiło młodzieży skalę różnorakich zagrożeń, wynikających z sięgania po używki.

 

Fot.1, 2 Uczestnicy podczas zajęć

  

 

Tekst – Małgorzata Kulpa
Zdjęcia – Marta Gajdosz

 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP