AKCJA PORZĄDKOWA W KRAKOWIE CZYŻYNACH


W dniu 26  kwietnia grupa uczestników 6-8 Hufca Pracy wzięła udział w akcji porządkowej w dawnym hangarze lotniczym przy ulicy Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach nawiązanej współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Celem akcji było uprzątnięcie terenu wokół budynku z lat 30-tych XX wieku mającego w niedalekiej przyszłości pełnić rolę filii Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Wolontariusze z zapałem wykonywali przydzielone im zadania. Z każdą godziną porządkowany teren wyglądał coraz schludniej. Na uwagę zasługiwała wzajemna współpraca uczestników. Dostarczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania kontenery sukcesywnie wypełniały się zebranymi odpadami. Po zakończeniu porządków młodzież obejrzała wystawę pojazdów zabytkowych. Uwieńczona powodzeniem akcja była kolejnym przykładem promowania i urzeczywistniania postaw prospołecznych wśród uczestników hufca. Kolejny raz udowodnili oni swoją bezinteresowność. Dzięki ich zaangażowaniu udało się uporządkować wyznaczony fragment terenu. Gdy akcja dobiegła końca, przedstawiciele Muzeum Inżynierii Miejskiej podziękowali młodzieży za aktywny w niej udział.

Fot.1 Młodzież przede wyruszeniem na akcję

 

Fot.2 Uczestnicy w trakcie porządkowania terenu

 

Tekst –  Krzysztof Milewski
Zdjęcie – Adam Duń 


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP