KURSY ZAWODOWE W 6-5 HP W KRAKOWIE


W dniu 26 kwietnia rozpoczęły się zajęcia na kursach zawodowych, w których biorą udział beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowo-Doradczym SEMEKS przy ul. Wadowickiej 12 oraz w Centrum Edukacji CREATIVE ul. Długa 46/3.

Uczestnicy szkoleni są zgodnie z zawodami określonymi w Indywidualnym Planie Działania. W trakcie 150 godzinnych kursów młodzież zostanie przygotowana teoretycznie i praktycznie do wybranych przez siebie zawodów, które zgodnie z barometrem zawodów są najbardziej poszukiwane na rynku pracy. Szkolenia zostały tak dobrane, aby zwiększyć dostęp zarówno kobiet, jak i mężczyzn do zawodów zdominowanych przez przedstawicieli/przedstawicielki jednej płci oraz promują inicjatywy na rzecz godzenia życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi. Beneficjenci przygotowują się do wykonywania zawodów: grafik komputerowy, kosmetyczka z elementami wizażu i makijażu oraz stylizacja paznokci, pomoc kuchenna i sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego oraz obsługą kasy fiskalnej i programów do fakturowania. Na początku beneficjenci odbyli badania lekarskie, a następnie zostali zapoznani z przepisami bhp i p.poż. Kolejny etap to już teoria zawodowa, która przygotuje uczestników do części praktycznej, a po zdaniu egzaminu do odbycia stażu.

Fot.1 Beneficjentki kursu kosmetyczka w trakcie pierwszych zajęć

 

Fot.2 Beneficjenci kursu magazynier podczas nauki obsługi kasy fiskalnej

 

Tekst i zdjęcia – Ewa Rak


 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP