ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REGIONALNE "BLIŻEJ FUNDUSZY EUROPEJSKICH" W KRAKOWIE


9 marca 2018 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbędzie się szóste spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój: wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m.in. przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).
Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest pod adresem: www.efs.mrpips.gov.pl/krakow


 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP