„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”- ROZPOCZĘCIE KURSU KOMPUTEROWEGO W 6-24 HUFCU PRACY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ


Dnia 27 lutego w 6-24 Hufcu Pracy, w ramach realizowanego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, grupa beneficjentów rozpoczęła kurs komputerowy jako kolejną formę wsparcia.

Wykładowca prowadzący zajęcia rozpoczął od przywitania wszystkich oraz przedstawienia uczestnikom planu kursu komputerowego. Szkolenie to będzie obejmowało przede wszystkim podstawowe zagadnienia z zakresu obsługi komputera, prace z pakietem Microsoft Office, przygotowanie prezentacji, tworzenie dokumentów. Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali prowadzącego, następnie sami przystąpili do pracy. Dobra atmosfera podczas trwających zajęć pozwala sądzić, iż kurs upłynie w przyjaznej i efektywnej atmosferze. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności niezbędne na współczesnym rynku pracy, co w znacznym stopniu wpłynie na ich atrakcyjność jako potencjalnych pracowników. Każdy beneficjent podczas kursu korzysta także z wyżywienia oraz zwrotu kosztów dojazdu. Celem zajęć jest zwiększenie poczucia własnej wartości beneficjentów, wzrost motywacji do pracy nad własnym rozwojem a także lepsze przygotowanie do poruszania się po rynku pracy i znalezienie zatrudnienia. 
 

Fot.1 Rozpoczęcie kursu komputerowego

Fot.2  Uczestnicy podczas zajęć

 

Tekst – Damian Liro
Zdjęcia – Grażyna Kochanek
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP