MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W MCK DĄBROWA TARNOWSKA ZAKOŃCZONE


W dniu 12 lutego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Dziesięciogodzinne warsztaty były ostatnią formą wsparcia motywacyjno – doradczego w ramach drugiego zadania projektowego. Głównym celem zajęć było uświadomienie młodzieży jak poważną chorobą jest depresja, często występująca w dzisiejszych czasach wśród ludzi młodych. Uczestnicy spotkania poznali skutki, jakie niesie ze sobą ta choroba, częste przyczyny jej wystąpienia oraz przede wszystkim objawy. Dowiedzieli się również gdzie w razie potrzeby mogą zwrócić się po pomoc. Było to o tyle ważnym zagadnieniem, gdyż depresję zaczęto nazywać „chorobą młodego pokolenia”, a sytuacje życiowe, w których znajdują się uczestnicy projektu sprawiają, że są oni szczególnie podatni na przygnębienie, poczucie braku sensu oraz utratę wiary w siebie. Wcześniej beneficjenci projektu wzięli udział w grupowych zajęciach z psychologiem, których tematyka dotyczyła głównie integracji i komunikacji w grupie, rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz radzenia sobie z niską samooceną, stresem i agresją. Osoby chętne miały również możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, które miało pomóc im w rozwiązaniu problemów osobistych.

Fot. Beneficjenci projektu „Od Szkolenia Do Zatrudnienia –YEI” podczas zajęć grupowych z psychologiem.

Tekst - Sebastian  Potępa
Zdjęcia - Magdalena Wawrzynek

 
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP