ROZPOCZĘCIE KURSU JĘZYKOWEGO W GORLICKIM OSZ


Dnia 12 lutego w gorlickim Ośrodku Szkolenia Zawodowego rozpoczął się osiemdziesięciogodzinny kurs języka angielskiego, w którym biorą udział beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. 

Głównym celem zajęć jest przełamanie bariery językowej uczestników projektu oraz umożliwienie im opanowania języka obcego w zakresie słownictwa zawodowego. Pierwsze zajęcia poświęcone zostały na zweryfikowanie poziomu wiedzy i sprawności językowej  kursantów za pomocą testu. Pozwoliło to na wybór metod dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych osób, stwarzając tym samym możliwość rozwijania posiadanych przez nich umiejętności językowych, poprzez poszerzanie słownictwa związane z pracą. W czasie zajęć młodzież nauczy się m.in.  sporządzania CV i listu motywacyjnego w języku angielskim, korzystania z ofert na rynku pracy, pozna nazwy zawodów oraz zwroty i wyrażenia pozwalające na komunikowanie się w różnych sytuacjach życiowych. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym poziom nabytych kompetencji.

Fot. Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” podczas kursu języka angielskiego

Tekst i zdjęcie – Natalia Bojkowska 


 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP