WYBIERAM SZKOŁĘ, WYBIERAM ZAWÓD


Dnia 9 stycznia doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Myślenicach przeprowadzili zajęcia dla uczniów VII klas Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum w Rudniku.

Tematem zajęć było przygotowanie uczestników do świadomego wyboru dalszej edukacji oraz zawodu zgodnego z predyspozycjami, uzdolnieniami i zainteresowaniami.  W pierwszej części zajęć uczniowie wypełniali test predyspozycji zawodowych. Po wypełnieniu kwestionariusza, doradca zawodowy dokonał jego analizy oraz wymienił profesje pasujące do charakteru każdego z uczestników. W drugiej części zajęć szczegółowo omówił czynniki wyboru szkoły i zawodu. Następnie pośrednik pracy wykonał z uczniami ćwiczenia z zakresu poznawania zawodów.  Miały one za zadanie określenie, które zawody są im znane, a które nie.  Zajęcia na temat planowania własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej wzbudziły duże zainteresowanie u młodzieży. Doradca zawodowy zachęcił uczniów do korzystania z indywidualnych porad zawodowych w MCK Myślenice.

Fot. Doradca zawodowy podczas zajęć.

Tekst- Jadwiga Kaczmarek
Zdjęcia- Jolanta Horwat
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP