MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM W CHRZANOWIE


9 lutego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Chrzanowie zakończono grupowe wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Młodzież podczas warsztatów integrowała się, budowała swoje zaufanie wobec grupy, doskonaliła swoje umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Zajęcia miały na celu nauczyć radzenia sobie w sytuacjach stresujących, podpowiedzieć jak reagować na stres i agresję, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy otrzymali informację gdzie mogą zwrócić się o pomoc. Celem warsztatów było również zwiększenie motywacji do rozwoju osobistego i zawodowego. Uzupełnieniem grupowego wsparcia psychologicznego są trwające spotkania indywidualne dla osób, które potrzebują pomocy w zakresie rozwiązywania problemów osobistych, rodzinnych, które nie radzą sobie ze stresem oraz doświadczają konfliktów z rówieśnikami. Warsztaty nauczyły młodzież jak przełamać bariery w kontaktach interpersonalnych, jak podnieść niską samoocenę i rozwiązywać problemy z różnymi uzależnieniami.


Fot. Uczestniczy podczas zajęć grupowych


Tekst i zdjęcia – Katarzyna Płomińska 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP