FERIE ZIMOWE 2018 - ROZPOCZĘTE


W dniu 9 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy spotkali się w budynku hufca by wziąć udział w zajęciach rozpoczynających realizację programu pod hasłem „Zima na wsi” jako moduł programu wojewódzkiego „Radosne ferie z OHP”.

W tym dniu młodzież wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach na temat „Bezpieczne ferie zimowe”, a następnie wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Młodzież poznała różne formy spędzania wolnego czasu jak również zagrożenia na jakie narażona jest w różnych trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Uczestnicy krok po kroku dowiedzieli się na czym polega pierwsza pomoc i jak należy zachować się w sytuacjach gdy potrzeba jej udzielić. Spotkanie i poruszona na nim tematyka były doskonałą formą profilaktyki, której znajomość jest tak niezbędna w codziennym życiu.

Fot.1. Prelekcja o bezpiecznym zachowaniu w czasie wolnym

Fot.2. Szkolenie pomocy przedmedycznej

Fot.3. „Praktyka czyni mistrza” – ćwiczenia na fantomie to najlepszy sposób na zapamiętanie metod udzielania pomocy

 

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn


 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP