PROMOCJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO


W dniu 9 lutego uczestnicy i kadra 6 – 34 Hufca Pracy w Starym Sączu wzięli udział w promocji jednostki oraz szkolnictwa zawodowego w Łącku. Działania podjęte zostały przy współpracy z Zespołem Szkół im. Świętej Kingi w Łącku.


Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie przyszłych uczestników z formą działalności i ofertą edukacyjną jednostki oraz zwiększenie posiadanej wiedzy na temat Ochotniczych Hufców Pracy w środowisku lokalnym. Młodzież ze szkół gimnazjalnych m. in. z Łącka, Zagorzyna, Tylmanowej, Jazowska, Szczawnicy, Kamienicy  i Szczawy obejrzała w prezentacji multimedialnej, za pomocą której poznała formy kształcenia i wychowania w Szkołach Branżowych I stopnia oraz w starosądeckiej jednostce. Młodzi ludzie mieli możliwość poznać organizowane przez hufiec zajęcia kulturalno – oświatowe, sportowo – rekreacyjne, a także realizowane ze środków unijnych projekty. Każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się więcej na temat nauki zawodu oraz zakładów pracy, w których istnieje możliwość odbycia przygotowania zawodowego. Następnie zaprezentowano wystawę osiągnięć uczestników oraz degustację wypieków. Można było zobaczyć zarówno pamiątkowe puchary i medale, jak i skosztować cukierniczych umiejętności podopiecznych hufca. Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała ulotki prezentujące formy kształcenia oraz zasady rekrutacji do hufca w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

Fot. 1,2 - Uczestniczki starosądeckiego hufca prezentują materiały promocyjne 

Fot. 3 - Degustacja wypieków Cukierni „RAJ” i SHP „ROLNIK”

Fot. 4 - Młodzież podczas prezentacji multimedialnej

 

Tekst,  Zdjęcia – Agnieszka Filipowicz
  

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP