MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

INICJATYWA MŁODYCH FRYZJEREK Z MYŚLENIC


W dniu 9 lutego uczestniczki 6-10 Hufca Pracy kształcące się w zawodzie fryzjer, wychodząc z inicjatywą pomocy niepełnosprawnym, udały się do filii Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Myślenicach.

Celem wizyty było układanie fryzur codziennych oraz okolicznościowych podopiecznym Warsztatów. Przedsięwzięcie to skierowane było głównie do pań na zakończenie karnawału. Uczestniczki zadbały o dostarczenie niezbędnych do stylizacji narzędzi i sprzętu fryzjerskiego. Przez trzy godziny młode fryzjerki układały podopiecznym fryzury, udzielając im jednocześnie fachowego instruktażu pielęgnacji włosów. Tego typu działanie przygotowuje młodych zawodowo oraz uczy właściwego kontaktu z osobami, wymagającymi specjalnej troski. Spotkanie to było możliwe dzięki podpisanemu porozumieniu między Małopolską Wojewódzką Komendą OHP a Dyrekcją Domu Opieki Społecznej w Harbutowicach.

Fot.1. Justyna w trakcie układania fryzury.

Fot.2. Uczestniczki Hufca podczas zabiegów fryzjerskich na rzecz niepełnosprawnych

 

Tekst i Zdjęcia - Marzena Kania 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP