ZAJECIA Z PSYCHOLOGIEM W 6-8 HUFCU PRACY


W dniu 9 lutego w 6-8 Hufcu Pracy odbyły się ostatnie zajęcia grupowe z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Dziesięciogodzinne warsztaty przeprowadziła renomowana psycholog Magdalena Pikulska z Gabinetu Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Krakowie.

Niezależnie od praktycznego przygotowania do samodzielnego życia w społeczeństwie celem przedsięwzięcia był wzrost motywacji młodzieży do osobistego rozwoju i udziału w realizowanym projekcie. Prowadząca zajęcia łatwo nawiązała kontakt z młodzieżą. Początkowo warsztaty obejmowały tematykę dotyczącą integracji i komunikacji wewnątrz grupy. Beneficjenci poznali zarówno techniki negocjacji, jak i metody pokonywania sytuacji konfliktowych. Doskonalili umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, co pozytywnie przełoży się na poziom ich samodzielności, a tym samym zwiększy szansę na znalezienie zatrudnienia. Dzięki formule treningowo-warsztatowej przedsięwzięcia, młodzież łatwiej rozwiąże napotkane w przyszłości ewentualne sytuacje problemowe. Na szczególną uwagę zasługiwało wysokie zaangażowanie uczestników podczas zajęć. Każdy aktywnie wykonywał przydzielone zadania. Młodzież miała możliwość swobodnej wypowiedzi odnośnie różnych tematów. Specjalista umożliwiał bez przeszkód analizę własnych uczuć i emocji. Co istotne, uzupełnienie zajęć grupowych stanowią będące w toku indywidualne konsultacje psychologiczne. Wytypowanych zostało do nich pięć osób wymagających dodatkowego wsparcia specjalisty. Podczas dotychczasowych spotkań psycholog udzielała pomocy przy zdiagnozowaniu i rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych przykładowo z niską samooceną czy barierami w kontaktach interpersonalnych. W projekcie niezmiennie uczestniczy grupa 10 osób biernych zawodowo pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. W kolejnym etapie projektu młodzież skorzysta między innymi z zajęć z zakresu zapobiegania agresji, obsługi programów komputerowych, kursu zawodowego oraz 3-miesięcznych płatnych staży zawodowych.

Fot.  Beneficjenci projektu podczas zajęć z psychologiem

Tekst i zdjęcie - Krzysztof Milewski

            
 

 

 

Operacja wspierana w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP