BRANŻOWA GIEŁDA PRACY W TARNOWIE


Dnia 8 lutego tarnowskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, jako współorganizator, aktywnie uczestniczyło w Branżowej Giełdzie Pracy zorganizowanej z inicjatywy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.

Przedsięwzięcie adresowane było do uczniów oraz absolwentów szkół zawodowych i technicznych, którzy mogli zapoznać się z wymaganiami lokalnych pracodawców planujących poszerzenie zatrudnienia. Rekrutowano na stanowiska z branży budowlanej, metalowej i maszynowej, logistycznej oraz handlowej.
Przy stoisku CEiPM można było skorzystać z pomocy doradców zawodowych i specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz zapoznać się z ofertami pracy Młodzieżowego Biura Pracy (również tymi dostępnymi w sieci EURES). Odwiedzający stoisko CEiPM OHP w Tarnowie z zainteresowaniem analizowali nie tylko oferty zatrudnienia, kursów czy szkoleń, ale także zgłaszali potrzebę uzyskania informacji na temat predyspozycji zawodowych, mocnych stron, metod poszukiwania pracy czy konstruowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Doradcy zawodowi zwracali również uwagę na konieczność dokonywania przemyślanych wyborów dotyczących rozwoju zawodowego oraz ustawicznego doskonalenia swoich kwalifikacji, ponieważ działania te zwiększają szanse na rynku pracy.

Fot. 1 Beata Wójcik, doradca zawodowy, udziela informacji o ofercie CEiPM


Fot. 2 Uczestnicy Branżowej Giełdy Pracy w Tarnowie

 

Tekst - Monika Gospodarek - Strojny
Zdjęcia - Katarzyna Chrzanowska

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP