INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM W GORLICACH


Dnia 8 lutego w gorlickim hufcu odbyła się seria indywidualnych spotkań z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.

Na zajęciach zdiagnozowano potrzeby i oczekiwania każdego uczestnika. Psycholog udzielał pomocy w ukierunkowaniu beneficjentów projektu pod kątem odpowiedniego dla nich zawodu. Poza tym poruszone zostały tematy radzenia sobie z niską samooceną, motywacji do podejmowania konstruktywnych działań oraz barier w kontaktach interpersonalnych. Uczestnikom została udzielona pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów związanych z nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, a także z sytuacją rodzinną beneficjentów. Indywidualne rozmowy z psychologiem to okazja do rozwiązania nurtujących problemów,  których uczestnicy często nie chcą poruszać na forum.

Fot.1. 2.Uczestnicy projektu podczas konsultacji z psychologiem 

Tekst - Tumidajewicz Grzegorz
Zdjęcia - Edyta Piecuch

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP