ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM W NIEPOŁOMICKIM HUFCU


W dniu 8 lutego uczestniczki Hufca Pracy 6-2 w Niepołomicach wzięły udział w warsztatach profilaktycznych z okazji obchodów XVIII Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Spotkanie to miało na celu upowszechnienie wiedzy o tej chorobie i sprawdzenie posiadanych wiadomości na jej temat. Z roku na rok liczba zachorowań na nowotwory wzrasta.  Rak jest przyczyną śmierci co ósmego mieszkańca ziemi, dlatego też niezwykle istotnym wydaje się zwracanie młodym ludziom uwagi na profilaktykę i wagę dostępności do badań diagnostycznych. Na zajęciach młodzież miała szansę dowiedzieć się, że można zapobiegać nowotworom poprzez dbanie o siebie, unikanie nadwagi, właściwy sposób odżywiania i aktywność fizyczną. Podkreślono również, że sposobem na wyleczenie nowotworu jest jego wczesne wykrycie. Po wysłuchaniu prelekcji prozdrowotnej młodzież rozwiązała test składający się z 15 pytań. Dziewczęta na spotkaniu otrzymały wstępny instruktaż badania piersi jako elementu profilaktyki nowotworu piersi oraz materiały informacyjne, które mają im przypominać jak dokonywać samobadania. Mamy nadzieję, że edukacja w tym zakresie, informacje w mediach, kampanie społeczne oraz wiedza uczestników uchronią ich przed tą straszną chorobą.

Fot. Uczestniczki 6-2 Hufca Pracy w trakcie zajęć o nowotworach.

Tekst i zdjęcia - Karolina Chojna – Kornecka

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP