MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

SPOTKANIE Z UCZNIAMI TARNOWSKIEGO LICEUM


W dniu 7 lutego pośrednik pracy oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie poprowadzili zajęcia z licealistami na temat korzyści płynących z podejmowania aktywności zawodowej.

Spotkanie młodzieży z pracownikami Centrum miało na celu przybliżenie zakresu działalności instytucji i oferowanych przez nią usług oraz zachęcenie uczniów do podejmowania aktywności zawodowej i stałego rozwoju. Pośrednik pracy, Patrycja Ścieżka poinformowała o możliwości korzystania z ofert pracy będących w dyspozycji Młodzieżowego Biura Pracy, uczestnictwa w giełdach i targach pracy oraz zachęcała do angażowania się w działalność społeczną, w tym w wolontariat. Z kolei Agnieszka Bryndal, specjalista ds. rozwoju zawodowego omówiła znaczenie diagnozy własnych predyspozycji w kontekście planowania dalszego rozwoju oraz oczekiwania współczesnych pracodawców. Pod koniec zajęć młodzież sama określiła temat kolejnego spotkania, które będzie związane z zawodoznawstwem.

Fot. 1 - Agnieszka Bryndal, specjalista ds. rozwoju zawodowego podczas zajęć z licealistami

Fot. 2 – Pośrednik pracy, Patrycja Ścieżka zachęca do korzystania z usług MBP.

 

Tekst - Agnieszka Bryndal
Zdjęcia - Agnieszka Bryndal, Patrycja Ścieżka


 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP