WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W GORLICKIM OSZ


Dnia 7 lutego w gorlickim Ośrodku Szkolenia Zawodowego zakończyły się warsztaty prowadzone przez psychologa panią Iwonę Kopeć, w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. W spotkaniach uczestniczyło dziesięć nieaktywnych zawodowo osób pomiędzy 18 a 24 rokiem życia.

Wsparcie psychologiczne rozpoczęły zajęcia integracyjne umożliwiające zbudowanie pozytywnych relacji w grupie. Podczas treningu omówione zostały sposoby komunikacji interpersonalnej zarówno werbalnej jak i niewerbalnej, służące zachowaniu prawidłowych relacji i kontaktów międzyludzkich. Młodzi ludzie uczestniczyli również w ćwiczeniach z zakresu asertywności, polegających na aranżowaniu sytuacji kryzysowych mogących zdarzyć się w codziennym życiu, w czasie których uczyli się sztuki wyrażania własnego zdania i emocji w sposób stanowczy, ale nie wzbudzający agresji u współrozmówcy. Młodzież zapoznała się także z zasadami prowadzenia negocjacji oraz sposobami radzenia sobie z krytyką i trudnymi sytuacjami życiowymi. Konsultacje psychologiczne pozwoliły beneficjentom odbudować poczucie własnej wartości oraz podniosły ich motywację do realizacji celów życiowych. Zajęcia grupowe uzupełniają spotkania indywidualne, z których korzysta pięć osób, wymagających dodatkowego wsparcia specjalisty. Spotkania umożliwiają pani psycholog poznanie i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dotykającego konkretnej osoby, wobec którego czuje się ona bezsilna, a który powoduje pesymistyczne postrzeganie świata prowadzące do stopniowego wycofywania się z życia społecznego.

Fot. Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” podczas grupowego wsparcia psychologicznego.

Tekst i zdjęcie – Natalia Bojkowska
 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP