GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA YEI W PPP W KLUCZACH


W dniach 31.01. - 07.02. uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia Yei” z PPP w Kluczach uczestniczyli w grupowych warsztatach z doradcą zawodowym.

Zajęcia obejmowały tematykę poruszania się po rynku pracy, poznania instrumentów rynku pracy i aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia. Młodzież skupiła się również na poznaniu swojego potencjału zawodowego, przełamywaniu barier komunikacyjnych i stresu w spotkaniu z pracodawcą, ale także w sytuacjach codziennych. Wspólnie z doradcą zawodowym beneficjenci przygotowali swoje dokumenty aplikacyjne. Za pomocą gier edukacyjnych, młodzież przełamywała stereotypy dotyczące aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Warsztaty poprowadziła Magdalena Pilawska- doradca zawodowy z MCK w Miechowie. Zajęcia odbyły się w bardzo przyjaznej atmosferze, młodzież chętnie uczestniczyła w ćwiczeniach aktywizujących, symulacyjnych, grach edukacyjnych. Zajęcia wpłynęły na integrację grupy i poziom motywacji do poszukiwania pracy. To był wspaniały czas!
 
Fot.1. Młodzież szlifuje umiejętności komunikacyjne za pomocą gry edukacyjnej

Fot 2. Analiza potencjału zawodowego - praca w grupach

Fot.3. Integracja poprzez przełamywanie stereotypowego myślenia

Fot 4. Czas na zakończenie zajęć - grupowe zdjęcie pamiątkowe


 

Tekst - Magdalena Pilawska
Zdjęcia - Paulina Curyło, Magdalena Pilawska
 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP