MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

ZAKOŃCZENIE KURSU OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH


W dniu 10 października zakończył się kolejny kurs zawodowy „Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej”, który został zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

W szkoleniu wzięło udział 8 uczestników w wieku 18-25 lat, nie pracujących i nie uczących się. Program szkolenia obejmował 67 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. W części teoretycznej kursanci przyswajali sobie wiedzę m.in. z zakresu budowy wózków jezdniowych, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP oraz czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy. Zajęcia praktyczne prowadzone były na placu manewrowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Miechowie. Uczestnicy będą również brali udział w spotkaniu z pośrednikiem pracy, który przedstawi im sposoby aktywnego poszukiwania pracy oraz przedstawi aktualne oferty pracy.

Fot. Uczestnik kursu „Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej”  w trakcie zajęć praktycznych.

Tekst – Monika Gazy
Zdjęcia – Justyna Gumula

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP