MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA– YEI” W GORLICACH


W gorlickim Hufcu Pracy trwa rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI”. Projekt realizowany jest w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Projekt przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 18-24 lat, pozostającej bierną zawodowo, nie podejmującej kształcenia się i szkolenia zawodowego. Adresatami projektu objęte zostaną osoby najbardziej potrzebujące wsparcia, będące w trudnej sytuacji życiowej,  materialnej i społecznej. Ponadto projekt swoim zasięgiem obejmie również osoby niepełnosprawne. Młodzież podczas spotkania informacyjnego wypełniła deklarację zgłoszeniową uczestnictwa w projekcie oraz kwestionariusz uzgodnień form wsparcia w ramach projektu. Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się kursy zawodowe, językowe, kurs prawa jazdy oraz warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.  Kandydaci do projektu zostali poinformowani o przysługujących im dofinansowaniach w postaci zwrotu kosztów dojazdu, wyżywienia oraz stypendiach stażowych w trakcie realizacji projektu.
W 6-38 HP Gorlice wciąż trwają działania rekrutacyjne do projektu.


Fot. Rekrutacja w gorlickim hufcu.

Tekst– Grzegorz Tumidajewicz
Zdjęcia –Małgorzata Szpera

 

 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP