MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

6-8 HUFIEC PRACY W TEATRZE BAGATELA


W dniu 10 października grupa uczestników 6 – 8 Hufca Pracy w Krakowie wybrała się do Teatru Bagatela, gdzie uczestniczyła w spektaklu pt. „Szalone nożyczki”. Przedstawienie teatralne było  kolejnym już elementem autorskiego programu „Wychowanie przez sztukę”, realizowanego w naszej jednostce.

„Szalone nożyczki” to niezwykła komedia kryminalna rozgrywająca się w wyjątkowym krakowskim salonie fryzjerskim, w którym doszło do przestępstwa. Jest to pierwsze w Polsce interaktywne przedstawienie, w którym przebieg akcji zależy w dużej mierze od publiczności. Sztukę uhonorowano wpisem do Światowej Księgi Rekordów Guinnesa dla najdłużej utrzymującego się w repertuarze spektaklu, który nie jest musicalem. W Polsce od łódzkiej premiery w 1999 roku wystawiano ją w 14 teatrach, w tym siedmiokrotnie w reżyserii Marcina Sławińskiego. Głównymi walorami  przedstawienia są zarówno oprawa muzyczna, jak  i dobra gra aktorska. Spektakl  ze względu na swoją specyfikę i interaktywny charakter był bardzo dobrze odebrany przez wszystkich uczestników - wzbudził wiele radości  i pozytywnych emocji. Ogromne brawa młodej publiczności dowiodły o atrakcyjności przedstawienia. Celem realizowanego w jednostce programu „Wychowanie przez sztukę” jest rozwój kulturalny młodzieży, podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze oraz nabycie umiejętności ciekawego spędzania wolnego czasu z jednoczesnym odkrywaniem miejsc nieznanych dotychczas uczestnikom.

Fot. Uczestnicy hufca przed spektaklem w Teatrze Bagatela.

Tekst – Joanna Belcik
Zdjęcie – Lucyna Jezioro


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP