MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

OGÓLNOPOLSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO OHP


Tegoroczna ogólnopolska inauguracja roku szkoleniowego 2017/2018 w Ochotniczych Hufcach Pracy odbyła się 11 października w Sanktuarium Świętego Jan Pawła II w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który osobiście wziął udział uroczystości.

W inauguracji uczestniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wichą, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie dr Magdalena Kowalska-Musiał,  przedstawiciele władz samorządowych, rzemiosła, członkowie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP oraz młodzież i kadra OHP na czele z wojewódzkimi komendantami i duszpasterzami z całej Polski. Pierwsza część uroczystości odbyła się na Placu obok Sanktuarium przy pomniku Jana Pawła II. Po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania młodzieży i kadry OHP oraz licznie przybyłych gości wygłosił Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek odczytał list skierowany do młodzieży i kadry OHP przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, życząc  sukcesów oraz wytrwałości w nowym roku szkoleniowym. Następnie odbyło się wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej wyróżnionej kadrze OHP oraz nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP”. Na zakończenie pierwszej części uroczystości delegacja: Wojewoda Małopolski, Komendant Główny OHP, jego zastępca oraz Małopolski Wojewódzki Komendant OHP złożyła kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła, w podziękowaniu za 6. rocznicę ustanowienia patronatu nad młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy.

Następnie uczestnicy pielgrzymki, prowadzeni przez Reprezentacyjną Orkiestrę Urzędu  Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz poczty sztandarowe udali się do Sanktuarium Św. Jana Pawła II, gdzie mszę św. w intencji Ochotniczych Hufców Pracy odprawili arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, ks. prałat Jan Kabziński Kustosz Sanktuarium oraz Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka w asyście duszpasterzy wojewódzkich. W czasie mszy św. ślubowanie złożyli uczestnicy pierwszego rocznika, a Akt Zawierzenia OHP Świętemu Pawłowi II odczytał Komendant Główny OHP. Po uroczystym błogosławieństwie uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę wyruszyli w stronę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, aby pod krzyżem złożyć wiązankę kwiatów i pomodlić się w intencji Ochotniczych Hufców Pracy.


Fot. 1.     Rozpoczęcie uroczystości na placu przed Sanktuarium Jana Pawła II – przemawia Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik

Fot. 2. Rozpoczęcie uroczystości na placu przed Sanktuarium Jana Pawła II – przemawia Komendant Główny OHP Marek Surmacz

Fot. 3. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Komendant Główny OHP Marek Surmacz wręczają Medale KEN wyróżnionej kadrze OHP

Fot. 4. Komendant Główny OHP Marek Surmacz wręcza nagrody laureatom konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP”

Fot. 5. Msza Św. pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskigo Metropolity Krakowskiego

Fot. 6. Ślubowanie uczestników pierwszego rocznika

Fot. 7. Przejście do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

 

Tekst – Małgorzata Satora
Zdjęcia - Agnieszka Samek, Radosław Domański
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP