MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

NASZA RZEKA DUNAJEC


W dniach 6 i 9 października uczestnicy 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu wzięli udział w zajęciach zamykających realizację Wojewódzkiego Programu  Edukacyjnego „Wisła Duszą Polski”.

W pierwszym dniu zajęć odbyła się pogadanka na temat znaczenia rzeki Dunajec w historii regionu, uwarunkowań geograficznych oraz problemów ekologicznych. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że Dunajec, który jest jednym z większych dopływów Wisły dawniej był ważnym środkiem transportu, a obecnie jest jedną ze znaczących atrakcji turystycznych na Sądecczyźnie. Prawdziwą atrakcją jest spłynięcie regionalnymi tratwami pięknym przełomem rzeki Dunajec przez Pieniny. Młodzież, która była na spływie podzieliła się z pozostałymi rówieśnikami swoimi wrażeniami z bardzo ciekawej wyprawy. Uczestnicy opowiedzieli kilka ciekawych historii, związanych z rzeką Dunajec, między innymi „Legendę o powstaniu przełomu Dunajca”. W kolejnym dniu zajęć młodzież przygotowała gazetkę tematyczną „Nasza rzeka Dunajec”, po czym udała się w teren. Korzystając ze sprzyjającej aury, młodzi ludzie wraz z opiekunem spacerowali wzdłuż brzegów Dunajca, obserwując zmiany zachodzące w przyrodzie. Wspólne wyjście umożliwiło aktywne spędzenie wolnego czasu nad rzeką, poznanie jej tajemnic i skali zagrożenia dla miasta w okresie obfitych opadów. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy hufca pogłębili wiedzę z zakresu ekologii, geografii i historii.


Fot. 1 Uczestnicy w trakcie przygotowania gazetki

Fot. 2 Młodzież na brzegu rzeki

Fot. 3 Widok na rzekę Dunajec z mostu

 

Tekst - Marta Gajdosz
Zdjęcia - Marta Zięba
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP