MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA -YEI” W GORLICACH


9 października w świetlicy 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach odbyło się zakończenie projektu „Akcja Aktywizacja -YEI” dla grupy II.

Projektem objęta była 10-osobowa grupa młodych ludzi w wieku 18-24 lat nieuczących się i niepracujących, wymagających wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej. W trakcie realizacji projektu beneficjenci skorzystali z wielu form wsparcia takich jak: kurs przedsiębiorczości, grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne, warsztaty z zakresu zapobiegania depresji, kurs prawa jazdy kat. B. oraz kursy zawodowe. Dwie uczestniczki zrealizowały kurs cukiernika, pięcioosobowa grupa ukończyła kurs kelnera-barmana, baristy z elementami carvingu, z obsługą kasy fiskalnej, terminalu płatniczego i programów do fakturowania. Pozostała grupa beneficjentów zrealizowała kurs magazyniera z obsługą kasy fiskalnej, programu do fakturowania oraz wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej. Po ukończeniu kursów zawodowych beneficjenci odbyli 3-miesięczne płatne staże zawodowe w w/w zawodach u pracodawców na terenie powiatu gorlickiego. Troje beneficjentów podjęło już pracę zawodową, w tym jedna beneficjentka u pracodawcy, u którego odbywała staż w ramach projektu. W czasie trwania projektu uczestnicy otrzymywali obiad w dniu zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Ponadto skorzystali z udziału w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku, po zakończeniu których każdy beneficjent wyposażony został w strój niezbędny podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W czasie spotkania podsumowującego niemalże roczną realizację projektu uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w poszczególnych formach wsparcia. Aktualnie w 6-38 HP Gorlice  trwa rekrutacja osób młodych w przedziale wiekowym 18-24 lata do nowego projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia”.

 

Fot.1., fot.2. Wręczanie certyfikatów beneficjentom projektu.

 

Tekst- Katarzyna Tokarczyk-Kusiak
Zdjęcia- Grzegorz Tumidajewicz

 

 


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP