MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO W CHRZANOWIE


9 października był w Młodzieżowym Centrum Kariery w Chrzanowie kolejnym dniem zajęć kursu „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” realizowanego w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Kurs zapoczątkowały warsztaty przeprowadzone przez doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery. Dziesięciu mężczyzn zapoznaje się z teorią obejmującą tematykę dotyczącą typów wózków jezdniowych, poznaje czynności operatora w każdym momencie pracy oraz zdobywa wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. W dniu dzisiejszym uczestnicy ćwiczyli na placu manewrowym jazdę wózkiem jezdniowym. 24. października młodzież przystąpi do egzaminu zewnętrznego, który przeprowadzi Urząd Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwoli uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.


Fot. Uczestnik na zajęciach praktycznych


Tekst i zdjęcia – Katarzyna Płomińska
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP