MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

6-36 HUFIEC PRACY REKRUTUJE DO PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA YEI ”.


W dniu 6 października budynek 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej odwiedzili kolejni beneficjenci, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie Gwarancje dla Młodzieży współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Od Szkolenia do Zatrudnienia – YEI ”.

W tym dniu na spotkanie do OHP zostali zaproszeni uczestnicy, którzy spełniają kryteria udziału w projekcie. Mają 18- 24 lata, nie uczą się i nie pracują, nie mają kwalifikacji zawodowych lub są niedostosowane do potrzeb rynku pracy.  Młodzież wysłuchała informacji dotyczącej projektu i wzięła udział w rozmowie z doradcą zawodowym z MCK w Skomielnej Białej. W większości potencjalni uczestnicy zainteresowani są udziałem w kursie językowym, zajęciach z psychologiem, z obsługi programów komputerowych, kursie prawa jazdy kat. B.  Chętnie wezmą również udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku oraz w szkoleniu zawodowym i stażach. Na spotkaniu poznali wykaz zawodów deficytowych w powiecie myślenickim. W najbliższych dniach mają zdecydować jaki kurs wybrać. Zajęcia rozpoczną się już w najbliższym miesiącu i potrwają do sierpnia 2018 r. Młodzież nabędzie nie tylko dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, ale również otrzyma certyfikaty potwierdzające udział w bezpłatnych zajęciach.

Fot.1 Uczestnicy podczas rozmowy z doradcą zawodowym.

Fot. 2 W czasie uzupełniania dokumentacji.


 

Tekst  i zdjęcia  - Marta Augustyn 
   

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP