MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

SPOTKANIE Z ARTYSTAMI


Galeria Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu była 6 października br. miejscem wernisażu wystawy rysunku sądeckich artystów, Iwony Biernackiej i Witolda Kupichy. Wśród zgromadzonych obecni byli uczestnicy 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy, biorący udział w realizacji programu autorskiego „Spotkanie z artystą”.

Twórcy przybliżyli zebranym niezbyt często spotykaną technikę wykonywania rysunków w duecie. Część wystawionych prac zaprezentowana została w formie pokazu slajdów na ekranie. Zajmująca opowieść artystów i wrażenia wynikłe z obcowania ze sztuką były dla uczestników przeżyciem niezapomnianym i zachęcającym do prób własnego wyrażania widzenia świata w formach twórczych.

Fot.1Artyści plastycy prezentują swe prace

Fot.2 Uczestnicy na wernisażu wystawy

 

Tekst i zdjęcia - M. Marcinowski
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP