MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

LEGIONOWE HISTORIE W DĄBROWSKIM HUFCU


Dnia 6 października w 6-24 Hufcu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach funkcjonującego koła historyczno-regionalnego odbyło się spotkanie uczestników jednostki poświęcone postaci Józefa Piłsudskiego i Legionom.

Podczas zajęć młodzieży przybliżono sylwetkę wybitnego Polaka - męża stanu oraz omówiono jego zasługi w walce o wolną Polskę. Józef Piłsudski jest patronem ulicy, na której znajduje się siedziba dąbrowskiego hufca, dlatego też młodzi ludzie z tym większą uwagą pogłębiali wiedzę o Marszałku. Tematyka poruszona podczas zajęć wpisuje się w obchody Roku Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy hufca poznali także fakty dotyczące Legionów Józefa Piłsudskiego. Z dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkały się informacje o pobycie wodza i jego wojsk na Ziemi Dąbrowskiej, bo właśnie we wrześniu 1914 roku na Powiśle Dąbrowskie wkroczyły Legiony Polskie a 21 września komendant Józef  Piłsudski  zatrzymał się ze swoim sztabem na plebani w Gręboszowie. Podczas spotkania młodzież zaprezentowała również swoje prace przygotowane na konkurs „Śladami Legionów Polskich”, spośród których wybrano te, które będą reprezentować jednostkę na etapie wojewódzkim. Spotkania w  ramach  koła są dla młodzieży okazją do poszerzania wiedzy z zakresu historii, rozwijania zainteresowań, wymiany poglądów. Kształtują też postawy patriotyczne i uczą jak współcześnie rozumieć patriotyzm.

Fot. Uczestnicy podczas dyskusji

Tekst  – Grażyna Kochanek
Zdjęcia – Małgorzata Bułat

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP