MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

WOLONTARIAT PRZY KRWIOBIEGU W KRAKOWIE


W dniu 7 października wolontariusze 6-8 Hufca Pracy aktywnie pomagali w organizacji 4. Krwiobiegu w Krakowie. Było to kolejne przedsięwzięcie stanowiące rezultat porozumienia zawartego przez Wojewódzkiego Komendanta OHP z Dyrektorem Zarządu Okręgowego PCK w Krakowie.

Zasadniczym celem akcji była pomoc w organizacji biegu charytatywnego, wydarzenia łączącego propagowanie honorowego krwiodawstwa z jedną z najprostszych form ruchu – bieganiem. Istotne znaczenie miała też popularyzacja idei wolontariatu. Dlatego nie mogło tam zabraknąć 6-8 Hufca Pracy, skutecznie realizującego działania prospołeczne. Jednocześnie było to wydarzenie integrujące uczestników hufca. Tegoroczna edycja tej charytatywnej imprezy miała miejsce na terenach krakowskich Bulwarów Wiślanych. Start i metę biegu zlokalizowano w pobliżu Pomnika Psa Dżoka. Uczestników zaopatrzono w charakterystyczne kamizelki ostrzegawcze. Do ich zadań należało zabezpieczenie wyznaczonego odcinka biegu. Zostali rozstawieni zarówno wzdłuż lewego, jak i prawego brzegu Wisły. Pomimo niekorzystnej aury młodzież z pasją i zaangażowaniem wypełniała powierzone jej zadania. Swoją postawą uczestnicy  pokazali, że chcą i potrafią zrobić coś pozytywnego dla innych. Po zakończeniu zawodów Prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK podziękowała młodzieży za udział w przedsięwzięciu.

Fot. Wolontariusze przed rozpoczęciem biegu

Tekst - Krzysztof Milewski
Zdjęcie -  Joanna Belcik

 
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP