MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Z LITERATURĄ ZA PAN BRAT W STARYM SĄCZU


Dnia 5 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sarii w Starym Sączu odbyła się XXVII Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka. Na zaproszenie Dyrektora Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu wzięła w niej udział młodzież starosądeckiego hufca wraz z komendantem.

Jesień Literacka to festiwal poezji, muzyki, sztuki i literatury, który odbywa się cyklicznie na przełomie września i października. W tym roku na scenie zaprezentowali się autorzy z: Włoch, Węgier, Australii, Ukrainy, Słowacji, Wietnamu, Czech, Anglii, Rosji oraz Polski. Tegoroczny koncert literacki nosił tytuł „Ballady i wiersze od przyjaciół”, a poprowadził go Andrzej Grabowski, poeta, prozaik, autor utworów dla dzieci, tłumacz literatury anglosaskiej i animator kultury. Młodzież uczestnicząc w spotkaniu z autorami polskimi i zagranicznymi miała niepowtarzalną okazję poznać poezję z górnej półki, która dostarczyła im wspaniałych wrażeń artystycznych.

Fot 1 Artyści w trakcie występu

Fot 2  Uczestnicy podczas występu artystów festiwalu poezji

Fot 3 Uczestnicy wraz z literatem Andrzejem Grabowskim oraz Dyrektorem Biblioteki

 

Tekst - Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia - Marian Potoniec

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP