MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

GIMNAZJALIŚCI Z BRZESKA WYBIERAJA ZAWÓD


5 października odbyło się grupowe spotkanie z gimnazjalistami klas III z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku, które poprowadził pośrednik pracy z brzeskiego Punktu Pośrednictwa Pracy Agnieszka Triszewska-Imioło.

Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia dotyczące zasad gromadzenia informacji o szkołach i zawodach. W trakcie zajęć omówiono sposoby poszukiwania wiedzy o sobie, swoich zdolnościach, umiejętnościach oraz zainteresowaniach. Podczas spotkania młodzież wypełniała ankiety i testy, określające ich predyspozycje zawodowe oraz uzdolnienia. Działania te mają wspomóc młodzież w wyborze przyszłej szkoły i kierunku kształcenia. Uczniowie uzyskali również informację o rynku pracy oraz najbardziej skutecznych metodach i technikach poszukiwania zatrudnienia. Ponadto pośrednik pracy przedstawiła działalność Punktu Pośrednictwa Pracy. Zachęcała gimnazjalistów do podejmowania sezonowej, wakacyjnej pracy, w celu wyrabiania w sobie pewnych nawyków i doświadczeń, które przydadzą im się w przyszłości.

Fot. Gimnazjaliści podczas wypełniania testów.

Tekst i zdjęcie - Agnieszka Triszewska-Imioło

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP