MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ


Dnia 5 października gimnazjaliści z Muszyny uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy-Zdroju. Spotkanie odbyło się w ramach utrzymania rezultatów projektu ,,OHP jako realizator rynku usług rynku pracy’’.

Celem zajęć było przekazanie przez doradcę zawodowego uczniom wskazówek co należałoby zrobić, aby dokonać właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W uporządkowaniu wiedzy o sobie samym pomogły uczniom ćwiczenia związane z samopoznaniem, odkrywaniem swoich zainteresowań, mocnych, słabych stron oraz określenie swojej osobowości za pomocą testów. Dodatkowo gimnazjaliści zostali zapoznani  z obecną sytuacją młodych ludzi na rynku pracy i zawodami przyszłości. Poznali również aktualny barometr zawodów dla powiatu nowosądeckiego. W kolejnej części młodzież podsumowała swoją wiedzę oglądając film pt.,, Wybieram szkołę – wybieram zawód’’. Na zakończenie, każdy z uczestników spotkania wypowiedział się na temat planów na przyszłość, a osoby, które miały problem z określeniem swoich predyspozycji zawodowych, skorzystały z porady indywidualnej z doradcą zawodowym.
     
       
Fot.1. Uczniowie podczas zajęć z doradcą zawodowym

Fot.2. Uczniowie podczas poczęstunku

 

Tekst – Anna Sekuła
Zdjęcia – Jarosław Michalik
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP