MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

NOWOSĄDECCY PATRIOCI


W dniu 5 października z uczestnikami 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu spotkał się  kpt. Stefan Kulig, jeden z trzech jeszcze żyjących na Sądecczyźnie „żołnierzy niezłomnych”. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego programu „Nowosądeccy Patrioci”

Młodzież dowiedziała się, że walcząc z Niemcami w szeregach Związku Walki Zbrojnej i  Armii Krajowej p. Kulig prowadził działalność kurierską na trasie Nowy Sącz - Budapeszt, a po wojnie w szeregach Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców przeciwko stalinowskiemu reżimowi. Był więźniem  niemieckich obozów koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen i Ravensbruck, a także dwukrotnie aresztowany przez UB i skazany na 5 lat więzienia za przynależność do PPAN. Uczestnicy w wielkim skupieniu słuchali informacji o latach okupacji hitlerowskiej i czasach powojennych. Ogromne wzruszenie towarzyszyło kapitanowi na wspomnienie życia w obozach koncentracyjnych, przesłuchań przez UB czy więzienną niedolę. Udzieliło się także ono młodzieży, zwłaszcza wtedy, gdy zobaczyli na ręce numer obozowy (95664) oraz autentyczny list przesłany do rodziny z  obozu śmierci. Poza tym świadomość, że p. Kulig rozpoczął działalność konspiracyjną  w wieku 13 lat, zmuszała do zadumy. Pan kapitan Stefan Kulig daje świadectwo na to, że miłość do Ojczyzny pozwoliła mu przetrwać. Uczestnicy symbolicznymi kwiatami wyrazili wdzięczność Gościowi, że będąc w wieku 92 lat, zechciał przybyć by podzielić się tragicznymi i smutnymi przeżyciami. Podziękowali za niezapomniane chwile, które pozostaną w ich pamięci. Spotkanie było okazją do wspomnienia także innych bohaterów, którzy dla Ojczyzny poświęcili życie: partyzantów, kurierów, cichociemnych oraz osób cywilnych. Młodzież uświadomiła sobie że choć dzisiaj nie musimy walczyć, to jednak należy pamiętać o tych, którzy poświęcili się, byśmy mogli żyć w wolnym i suwerennym kraju.

Fot.1 Uczestnicy w trakcie spotkania z kpt. Stefanem Kuligiem

Fot.2 Kapitan Kulig prezentuje numer obozowy

Fot.3 Uczestnicy dziękują za przybycie na spotkanie

 

Tekst - Piotr Urbański
Zdjęcia - Marcelina Przybyło 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP