MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

„PLANUJĘ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” W KRYNICY ZDROJU


4 października w Krynicy Zdroju odbyły się ostatnie dla uczestników 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy zajęcia programu autorskiego pt. „Planuję swoją przyszłość”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było uświadomienie uczestnikom ich mocnych i słabych stron, rozwijanie własnych możliwości zawodowych oraz zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy.

Podczas pierwszych warsztatów z Anną Sekułą, doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Krynicy Zdroju, uczestnicy rozwiązywali testy, dzięki którym mogli  ocenić własne predyspozycje. Doradca skoncentrował się na doskonaleniu umiejętności uczestników w podejmowaniu decyzji, planowaniu, zarządzaniu swoim czasem oraz dokonywaniu odpowiedzialnych wyborów. Podczas kolejnego spotkania uczestnicy zostali podzieleni na grupy,  powierzono im zadania wspomagające kreatywność. Na ostatnich zajęciach uczestnicy obejrzeli prezentację związaną z aktualną sytuacją mężczyzn i kobiet na rynku pracy. Młodzież miała możliwość sporządzania  życiorysów zawodowych oraz listów motywacyjnych, przeanalizowano również potencjalne możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Na zakończenie warsztatów pośrednik pracy MCK Klaudia Sopata zachęciła młodzież do udziału w grach edukacyjnych „Jak żyć panie prezesie” i „Korpoludki”. Warsztaty pozwoliły młodzieży w sposób aktywny zdobyć wiedzę na temat własnych umiejętności oraz cech osobowości, pozwalających podjąć optymalną decyzję dotyczącą dalszego kształcenia i pracy.

Fot.1 Uczestnicy podczas spotkania z doradcą zawodowym

Fot.2 Zadania wspomagające kreatywność

Fot.3 Uczestnicy w trakcie gry „Jak żyć panie prezesie”

 

Tekst i zdjęcia - Monika Gajowska
 
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP