MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

PODSUMOWANIE PROGRAMU AUTORSKIEGO „W DOROSŁOŚĆ BEZ DŁUGÓW” W MYŚLENICACH


W środę, 4 października, na spotkaniu z młodzieżą 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach podsumowano realizację autorskiego programu edukacyjnego pt. „W dorosłość bez długów”.

Program realizowany był w okresie od maja do września. Jego celem było zapoznanie młodych ludzi z zagadnieniami związanymi z poruszaniem się w świecie finansów, szczególnie z planowaniem budżetu, prawami konsumenta, analizą ofert finansowych, analizą skutków własnych decyzji. W trakcie realizacji programu przeprowadzono warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, prelekcje, pogadanki, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz  pośrednikiem pracy. Młodzieży przekazane zostały ulotki dotyczące kwestii na co należy zwracać uwagę w ofertach  banków oraz jak wyszukiwać informacje dotyczące kredytów czy ubezpieczeń. Dzięki realizacji tego programu uczestnicy hufca nabyli umiejętność autoprezentacji, kreatywności i przedsiębiorczości,  które w przyszłości pomogą im planować własny budżet.

Fot. Uczestnicy hufca w trakcie poznawania tajników zagadnień ekonomicznych.

Tekst i zdjęcia - Jacenty Szybowski
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP