MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

PROGRAM: ODKRYWAMY MAŁOPOLSKĘ


We wtorek, 3 października uczestnicy 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach wybrali się wspólnie z wychowawcami na wycieczkę do Krakowa. Wyjazd zorganizowany został w ramach programu „Odkrywamy Małopolskę”.

W planie wycieczki znalazło się zwiedzanie Komnat Królewskich na Wawelu, uczestnicy wybrali się także na spacer Drogą Królewską. Na dziedzińcu zamku pani przewodnik przedstawiła zasady, jakie obowiązują podczas zwiedzania ekspozycji. Na parterze uczestnicy obejrzeli trzy komnaty stanowiące apartament wielkorządców krakowskich. Na drugim piętrze pałacu, gdzie mieszczą się komnaty reprezentacyjne, młodzież zwiedziła sale: Turniejową, Poselską, pod Planetami, pod Ptakami, pod Orłem, Senatorską oraz Kaplicę. Duże zainteresowanie młodych ludzi wzbudziła Sala Poselska zwana także Salą pod Głowami, w której odbywały się posiedzenia sejmu z udziałem króla. Najcenniejszym elementem ekspozycji renesansowych komnat, jaką podziwiali uczestnicy wadowickiego hufca są arrasy, utkane w Brukseli na zamówienie Zygmunta Augusta. W Sali pod Orłem, gdzie w czasie obrad sejmu na Wawelu odbywały się sądy królewskie, młodzież obejrzała wyeksponowane na ścianach portrety królewskie i obrazy ze scenami historycznymi. Wycieczka była cenną lekcją historii i poznania naszego dziedzictwa kulturowego. Na zakończenie młodzież udała się do Kina Cinema City na seans filmowy pt. „Kingsman: Złoty Krąg”. 

Fot. Uczestnicy 6-11 HP Wadowice na Wawelu

Tekst – J. Śliwa
Zdjęcia- Dorota Paździora
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP