MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

ZAJĘCIA SPORTOWE UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ


W dniu 3 października uczestnicy 6-36 Hufca Pracy wzięli udział w zajęciach sportowych, które odbyły się  na hali sportowej w budynku szkoły w Skomielnej Białej. Rozgrywki w piłkę nożną, siatkową i ręczną odbywają się cyklicznie co tydzień. 

Młodzież z hufca w ramach realizowanego programu „Aktywnie i sportowo”,na podstawie zawartego porozumienia, bierze udział w rozgrywkach. Celem  programu z zakresu profilaktyki zdrowotnej jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej młodzieży, systematycznej dbałości o zdrowie, ale również przygotowanie do zawodów sportowych. Uczestnicy spotykając się na zajęciach nabywają nowe umiejętności, poznają zasady poszczególnych dyscyplin sportowych, uczą się gry fair play. Integrując się podczas zajęć nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie. Poznają  prawidłowe postawy i wartości, które pomagają im w osiąganiu  satysfakcji, radości i sukcesu w codziennym życiu.   

Fot. Uczestnicy podczas rozgrywek  

Tekst  - Marta Augustyn
Zdjęcie – Mateusz Augustyn
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP