MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

LATO Z OHP W PROSZOWICACH


W dniach od 26 czerwca do 14 lipca w ramach Akcji Lato 2017 kadra 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach przygotowała dla swoich podopiecznych autorski program „Lato z OHP”.

W trakcie realizacji programu uczestnicy brali udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, jak również odwiedzali siedzibę hufca, gdzie grali w gry planszowe, uczyli się cierpliwości nad łamigłówkami, korzystali z Internetu oraz uczestniczyli w projekcji filmów edukacyjnych. Najbardziej jednak cieszyło wyjście na gokarty, gdzie odbyły się zawody kartingowe pomiędzy uczestnikami proszowickiego hufca. Przed przystąpieniem do wyścigów młodzież przeszła szkolenie dotyczące zasad korzystania z toru, po czym przystąpiła do zawodów. Zwycięzcą wyścigów został Marcin Kaczmarczyk, drugie miejsce zajął Mateusz Wilk, na trzecim miejscu uplasował się Kamil Łąkas. Najlepszy wynik wśród dziewcząt osiągnęła Aleksandra Zając. Uczestnicy hufca zgodnie stwierdzili, że jazda na gokartach to wspaniały sposób na spędzanie wolnego czasu i chętnie wezmą udział kolejnych rozgrywkach. Wszystkie zajęcia poprzedzone były wykładami na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji oraz korzystania z obiektów sportowych. Celem programu była integracja uczestników oraz propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.Fot.1 Młodzież w trakcie rozwiązywania łamigłówek

Fot.2 Uczestnicy hufca podczas zawodów kartingowych

 

Tekst – Maciej Przeniosło
Zdjęcia – Anna Nowicka
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP