MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

LATO Z HISTORIĄ W TLE


W dniu 12 lipca młodzież 6-11 Hufca Pracy Wadowice udała się na wycieczkę do Muzeum Miejskiego w ramach programu „Akcja Lato 2017”.

Uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę pt. „Wadowice - miasto, w którym wszystko się zaczęło”. Dzięki niej poznali dzieje miasta od najwcześniejszych wzmianek o nim z XIV w. po rok 1918. Wśród licznych eksponatów młodzi ludzie mogli zobaczyć zachowane pamiątki z tamtych czasów m.in. XVI- i XVII-wieczne mapy Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego, XVI-wieczny dokument fundacyjny na rzecz wadowickiego kościoła oraz jedną z nielicznych w Polsce - skarbonkę żydowskiego bractwa pogrzebowego. Pozostała część wystawy wprowadziła młodzież w lata międzywojenne. Uczestnicy zapoznali się z życiem kulturalnym i artystycznym ówczesnych Wadowic. Obejrzeli krótki film przypominający tamte lata, pocztówki ze zdjęciami oraz liczne pamiątki. Natomiast w sali tzw. „warsztatowni” młodzi ludzie mogli poznać zasady działania maszyny drukarskiej. Największą frajdą dla młodzieży  było przymierzanie stroi i kapeluszy charakterystycznych dla okresu międzywojennego.  Młodzież wadowickiego hufca spędziła wakacyjny czas aktywnie i pożytecznie, poznając historię własnego regionu.

Fot. Uczestnicy w tzw. „warsztatowni” w strojach z okresu międzywojennego

Tekst i zdjęcie – Dorota Paździora
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP