MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

PROJEKT AKCJA AKTYWIZACJA YEI W NIEPOŁOMICKIM HUFCU ZAKOŃCZONY


Beneficjenci projektu „Akcja Aktywizacja– YEI” z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach w dniu 11 lipca zakończyli staże zawodowe, które były ostatnim z elementów kończących całość „Akcji Aktywizacji YEI” trwającej od grudnia 2016 roku.

Celem głównym projektu było objęcie wsparciem, osób młodych, 10 osobowej grupy w wieku 18 – 24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu. Uczestnicy  nabyli nowe kwalifikacje w zawodach: pracownik biurowy, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, monter zabudowy suchej i robót wykończeniowych w budownictwie, hotelarz-recepcjonista oraz kosmetyczka. W ramach inicjatywy uczestnicy brali udział w wielu formach wsparcia m.in. obywały się zajęcia z języka angielskiego, grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem oraz z doradcą zawodowym oraz zajęcia nt. zapobiegania depresji. Młodzi ludzie zostali poddani metamorfozie podczas warsztatów z kreowania wizerunku. Poprzez warsztaty poznali zasady tworzenia odpowiedniego wrażenia za pomocą makijażu, stylu i zachowania otrzymując na zakończenie dobrany do ich sylwetki strój biznesowy. Trzy osoby uczestniczyły dodatkowo w kursie prawa jazdy. Beneficjenci przez cały czas trwania projektu byli objęci wsparciem opiekuńczo - wychowawczym przez wychowawcę - opiekuna grupy. Na zakończenie projektu pośrednik pracy Klaudia Rypel z MCK w Niepołomicach zapoznała wszystkich uczestników projektu z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy. Przedstawiła dostępne oferty pracy, wymagania i możliwości rozwoju na danym stanowisku pracy. Młodzież na zakończenie w swoich wypowiedziach podkreślała, że otrzymanie pełnej oferty wsparcia, obejmującej różne formy pomocy jest dla nich gwarancją poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Fot. 1. Wręczenie certyfikatów ukończenia projektu Joannie Cygan

Fot. 2. Michał Zaleśny odbiera certyfikaty ukończenia projektu

Fot. 3. Pamiątkowe zdjęcie beneficjentów

Fot. 4. Przedstawienie ofert pracy przez pośrednika pracy
 

Tekst i zdjęcia - Karolina Chojna


 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP