MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

STAŻE ZAWODOWE W 6 – 34 HUFCU PRACY STARY SĄCZ


Lipiec jest ostatnim miesiącem zajęć realizowanych w ramach stażu zawodowego w projekcie „Akcja Aktywizacja - YEI” w 6 – 34 Hufcu Pracy w Starym Sączu. Działania podjęte zostały w związku z realizacją Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Podczas stażu zawodowego młodzież zyskała szansę zapoznania się ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy i stosowanymi w nim procesami technologicznymi. Staże zawodowe odbywały się u współpracujących z jednostką pracodawców tj: firmie budowlanej „TAP – MAL – T”, spółdzielni handlowo – produkcyjnej „ROLNIK”, firmie budowlanej „JANEL”, cukierni „Szarlotka, „Cukierni Sadeckiej”, firmie gastronomicznej „Raj”, salonie fryzjerskim Barbara Pasoń oraz firmie „FLEXERGIS”. Każdy z beneficjentów nabył kwalifikacje na dostosowanym do swoich zainteresowań i predyspozycji kursie zawodowym. Stażyści zdobyli doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy, pod okiem wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem pomagali beneficjentom w okresie trzymiesięcznego stażu nabyć umiejętności w wybranym zawodzie. Staże zawodowe z pewnością poszerzyły umiejętności praktyczne do wykonywania określonego zawodu.Fot. Staże zawodowe  - beneficjenci projektu „Akcja aktywizacja-YEI” w 6 – 34 HP Stary Sącz


Tekst, zdjęcia – Agnieszka Kulasik – Tokarz
 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP