MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

LATO OHP W LIMANOWEJ


7 lipca w Punkcie Pośrednictwa Pracy odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe programu autorskiego „Bezpieczne wakacje” w ramach Akcji Lato z OHP.

Program podzielony został na dwa moduły. Moduł pierwszy „Początkujący na rynku pracy”,  w ramach którego odbyło się spotkanie z pośrednikiem pracy oraz doradcą zawodowym. Podczas warsztatów młodzi ludzie zostali przygotowani do wejścia na rynek pracy. Nabyli umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, poznali metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz zostali przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej. Zdobyta podczas spotkań wiedza zwiększy ich szanse na rynku pracy. Na zajęciach z doradcą zawodowym uczestnicy programu autorskiego pogłębili wiedzę na temat ginących zawodów w Polsce. Moduł drugi „Bezpieczne wakacje”, na którym odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy wzbogacił wiedzę młodzieży o niecodzienne sytuacje, z którymi należy się oswoić i nigdy nie można się na nie całkowicie przygotować. Celem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy było przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu życiu i zdrowiu. Ostatniego dnia uczestnicy odwiedzili też limanowski basen. Zajęcia z instruktorem pływania miały na celu uświadomienie młodym ludziom, jak ważne jest ich rozważne zachowanie się. Uczestnikami programu autorskiego były osoby uczące się  zamieszkałe na terenie Limanowej i okolic.

Fot.  Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Tekst i zdjęcia – Anna Sułkowska

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP