MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

MALOWANE LATO W TRZEBINI


Dnia 7 lipca uczestnicy 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Trzebini biorący udział w ,,Akcji Lato’’ udali się do Krzeszowic na warsztaty plastyczne w plenerze zatytułowane ,,Świat wokół nas w kolorach”.

Młodzież zwiedziła miasto oraz Zespół Pałacowo-Parkowy należący do dawnych właścicieli Krzeszowic rodu Potockich. Zainspirowani architekturą i pięknem przyrody wzięli udział w plenerze malarskim na terenie parku. W pracach plastycznych zostały uwiecznione: Stary Pałac, roślinność parku Bogackiego oraz współczesna fontanna znajdująca się na rynku miasta. Aby wzbogacić sposób plastycznej wypowiedzi i uatrakcyjnić warsztaty zajęcia poprzedzone zostały pokazem różnorodnych technik plastycznych. Mile spędzony czas był nie tylko świetną zabawą, ale także pozytywnie wpłynął na rozwój wyobraźni i pomysłowości oraz zachęcił młodych ludzi do podejmowania nowych zadań.
 
 

Fot. 1,2 Młodzież podczas zajęć plenerowych

 

Tekst – Katarzyna Ciepiela-Zborowska
Zdjęcia - Anna Kraj-Dym
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP