MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

GIEŁDA PRACY W PPP KLUCZE


Dnia 7 lipca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kluczach odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Sumi Riko Poland.

Pracodawcy rekrutowali  kandydatów na stanowisko operatora linii produkcji. Oferta była skierowana dla osób zainteresowanych pracą w branży produkcyjnej. Osoba rekrutująca szczegółowo zapoznała uczestników spotkania z rodzajem działalności firmy, świadczonych usługach a także z warunkami pracy i płacy. Zostały przeprowadzone również wstępne rozmowy kwalifikacyjne, na których uczestnicy mogli przedstawić swoją kandydaturę. Potencjalni pracodawcy zaprosili przybyłe na giełdę pracy osoby do ćwiczeń sprawdzających ich umiejętności manualne. Rekruterzy nie oczekiwali określonego wykształcenia bądź doświadczenia zawodowego, od przyszłego pracownika wymagają natomiast gotowości do pracy w systemie czterobrygadowym oraz zaangażowania w wykonywaną pracę.

Fot. Pracodawca w trakcie przedstawiania warunków zatrudnienia


Tekst i zdjęcia – Paulina Curyło

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP