MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

ZAKOŃCZENIE KURSÓW W MCK W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ


W dniu 6 lipca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się zakończenie kursów zawodowych zrealizowanych w II kwartale br. organizowanych w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

W uroczystości udział wzięli Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Krzysztof Kaczmarski oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie -  Adam Potempa, którzy wręczyli młodzieży zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów oraz dokumenty uprawniające do obsługi koparko-ładowarek i wózków jezdniowych. Złożyli również uczestnikom kursu gratulacje oraz życzyli sukcesów w znalezieniu swego miejsca na rynku pracy. Szkolenia „Operator koparko-ładowarki” oraz „Magazynier z obsługą programu do fakturowania, kas fiskalnych i wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej” realizowane były w miesiącach maj/czerwiec i wzięły w nich udział łącznie 22 osoby.  Uczestnikami byli młodzi ludzie w wieku 18-25 lat, którzy nie uczą się, nie mają kwalifikacji zawodowych, bądź posiadają kwalifikacje, które nie dają możliwości na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Program kursu na magazyniera obejmował 150 godzin zajęć z zakresu obsługi kas fiskalnych, programów fakturujących i obsługi wózka jezdniowego, natomiast zajęcia pozwalające uzyskać uprawnienia na operatora koparko-ładowarki trwały łącznie 134 godziny. Uczestnicy w czasie trwania kursów mieli możliwość korzystania z usług i porad indywidualnych doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Uzyskane kwalifikacje z pewnością pomogą im w podjęciu zatrudnienia.
 Fot.1 i 2  Wręczenie certyfikatów ukończenia kursu przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej

Tekst i zdjęcie - Sebastian Potępa
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP